Kıvanç: İyi işleyen hukuk sistemi güveni, güven yatırımı sağlar

Ziya İPEK

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un da katıldığı “Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu”nda iş dünyasının sorunlarını anlattı.

Kıvanç, reel sektörün, güven duygusu olduğunda daha kolay risk alabileceğini, yatırım ve üretim yapabileceğini ifade etti. İş dünyasını ilgilendiren hukuki düzenlemelerde ve özellikle adli süreçlerle ilgili konularda iş dünyasının temsilcisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) görüş ve önerilerinden faydalanılmasının çok önemli olacağını dile getiren Kıvanç, iş dünyasının bazı ortak sorunlarını da anlattı.

“İş Kanunu’nun 21. maddesi yeniden düzenlenmeli”

İş Kanunu’nun 18, 19, 20 ve 21’inci maddelerindeki işe iade davalarının iş güvencesi ve işe iade amacına hizmet etmekten çok uzak olduğunu, bu davaların uygulamada işe iade değil, ek tazminat davasına dönüştüğünü kaydeden Kıvanç, mevcut düzenleme ve uygulamanın işçi ile işveren arasındaki sorunu çözmediği gibi iş barışını bozduğunu ve yeni davalara yol açtığını söyledi.

Kıvanç, İş Kanunu’nun 21’inci maddesinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. İş Kanunu ile Ticaret Kanunu’nun uyumlu hale getirilmesini isteyen Kıvanç, “İş mahkemeleri ile ticaret mahkemelerinin yargılama şekli oldukça farklıdır. Bu uyuşmazlığın giderilmesi için, İş Mahkemeleri Kanunu ile Ticaret Kanunu uyumlu hale getirilmeli” diye konuştu.

İş kazası ve meslek hastalığı sonucunda Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) işverenlere rücu davası açtığını, ancak iş kazası ve meslek hastalığına yönelik SGK’nın ileride yapacağı ödemeler için işverenlerin önceden prim ödediğini hatırlatan Kıvanç, bu sebeple iş kazası ve meslek hastalıkları sonucunda kurumun yaptığı ve yapacağı ödemeleri işverenlere rücu etmesini kaldıracak düzenlemelerin hayata geçirilmesini istedi. Kıvanç, “Ya bu prim alınmamalı, ya da prim alınıyorsa işverene rücu edilmemelidir” ifadelerini kullandı.

“Gelir vergisi tarifesi yeniden düzenlenmeli”

Enflasyon sebebiyle brüt ücretlerin arttığını, ancak Gelir Vergisi Kanunu’ndaki vergi dilimleri revize edilmediğinden, asgari ücretten yüksek ücret alanların daha fazla gelir vergisi ödediğini belirten Kıvanç, “2000 yılında Gelir Vergisi’nin ilk basamağı asgari ücretin yaklaşık 22 katıydı. Günümüzde bu oran 6.1 kata düşmüştür. Çalışanlar açısından Gelir Vergisi Tarifesi’nin yeniden düzenlenmesi gerekiyor” dedi.

Asgari ücret artışına dikkat çekerek çalışanların refahının yükselmesini istediklerini ancak işletmelerin rekabet gücünün korunmasının da önemli olduğunu hatırlatan Kıvanç, “Mevcut durumda 500 TL asgari ücret desteği verilmektedir. 2016 yılında asgari ücret desteği uygulamaya alındığında brüt asgari ücretin yüzde 6’sı tutarındaydı. İşverenlere sağlanan Asgari Ücret desteğinin en az yüzde 6 oranında olması ve sürekli hale getirilmesi işletmelerimizi nispeten rahatlatacaktır” dedi.

“Tahkim uygulaması da yaygınlaşmalı”

Arabuluculuğun oldukça yaygınlaştığını, kısa sürede sorunları çözmesi nedeniyle işveren ve çalışanlar tarafından olumlu bir uygulama olarak görüldüğüne dikkat çeken ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, iş dünyası olarak arabuluculuk ve alternatif çözüm yollarından önemli oranda fayda sağladıklarını bildirdi.

Kıvanç, “İş dünyası olarak zamana karşı bir yarış içerisindeyiz. Bu nedenle hem yargı camiasının iş yükünün azaltılması hem de uyuşmazlıkların daha kısa sürede sonuçlanması bakımından, alternatif çözüm yollarından olan Tahkim uygulamasının da yaygınlaşmasının faydalı olacağını düşünüyoruz” diye konuştu. Kıvanç, yargı alanında katedilmesi gereken uzun bir yol olduğunu, hukuk sistemini daha güvenilir ve daha iyi işler hale getirmede başarılı olunması halinde; Türkiye’nin ve ülke ekonomisinin güçlü hale geleceğini sözlerine ekledi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx