EGM tarafından Sedat Peker’i korumakla görevlendirilen polis sürgün edilmek istendi: Mahkeme kararı iptal etti

2017-2018 yılları arasında EGM tarafından Sedat Peker‘i korumakla görevlendirilen polis, Peker’in organize suç örgütü lideri sıfatı almasının ve  hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından sürgün edilmek istendi. Konuyu yargıya taşıyan polis mahkeme tarafından haklı bulundu, sürgün iptal edildi.

Organize suç örgütü liderliği iddiasıyla hakkında arama kararı bulunan Sedat Peker’in henüz “suç örgütü lideri” sıfatını taşımadığı 2017-2018 yılları arasında Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nün talimatıyla bir polis memuru Peker’in yakın koruması olarak görevlendirildi.

Gazete Duvar’dan Cihan Başakçıoğlu’nun haberine göre; koruma polisi, bu görevi 15 ay boyunca sürdürdü. Peker hakkında soruşturma başlatılması sonrası ise koruma polisi, hakkında hiçbir adli ve idari soruşturma olmamasına rağmen “Sedat Peker’in Trabzon ili başta olmak üzere bölgede akraba, destekleyen, iş ilişkileri vb. nedenlerle temasının olabileceği” iddiasıyla Yozgat Emniyet Müdürlüğü’ne naklen atandı.

Atamaya gerekçe olarak ise “Emniyet Hizmetleri Sınıfi Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 34. maddesi” gösterildi.

Atama nedeniyle haksızlığa uğradığını düşünen koruma polisi, yargıya başvurarak, atamanın iptali için dava açtı. Davada idarenin takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız olmadığı, koruma polisinin hiçbir idari ve adli soruşturmasının bulunmadığı ve atamanın haksız, hukuka aykırı olduğu vurgulandı. Emniyet Genel Müdürlüğü ise savunmasında personelin özlük haklarında bir hak kaybının bulunmadığı, eşdeğer bölgeye tayin edildiği, tesis edilen işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçeleri ile davanın reddini istedi.

Mahkeme atama işlemini iptal etti

Trabzon İdare Mahkemesi ise naklen atama konusunda kararını verdi. Söz konusu iddialarla ilgili herhangi bir somut kanıt bulunmaması, sadece takdir yetkisine dayalı olarak atamanın yapılması nedeniyle koruma polisini haklı bulan mahkeme, işlemin iptaline hükmetti. Mahkeme kararında şu ifadeler yer aldı:

“Uyuşmazlıkta, davacı hakkında Trabzon Valiliği tarafından yapılan birim talebi ekinde yer alan Personel Yer Değişikliği Formunda, davacının 2017-2018 yılları arasında (15) ay Sedat Peker’in koruma hizmetini yürütmesine istinaden yakın koruma görevini ifa ettiği Sedat Peker’in Trabzon ili başta olmak üzere bölgede akraba/destekleyen/iş ilişkileri vb. nedenlerle temasının olabileceği göz önünde bulundurularak il dışında başka bir birim emrine atanması teklifi üzerine dava konusu işlem tesis edilmişse de davacının kendisinin ve/veya aile fertlerinin hangi tutum ve davranışlar ınedeniyle bulunduğu yerde görev yapma niteliğini kaybettiği hususlarının ortaya konulamadığı gibi söz konusu iddiaları ispata elverişli herhangi bir somut tespit tutanak ya da rapor gibi bilgi ve belgenin de dava dosyasına sunulamadığı görülmektedir. Bu durumda, davacının görevli olduğu Trabzon ilinden başka bir ile atanmasını gerektiren bir sebebin varlığı ortaya konulmadan, sadece takdir yetkisine dayalı olarak Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü emrine naklen atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

TIKLAYIN-Sedat Peker, iki ay içinde Türkiye’ye döneceği iddiasına yanıt verdi

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx