Mahkeme, Saros Limanı imar planlarının iptali davasını reddetti

Mahkeme, Saros Limanı imar planlarının iptali davasını reddetti

Saros gönüllülerinin Saros FSRU Limanı ve Kara boru hattının imar planlarının iptaline yönelik dava Edirne İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Edirne İdare Mahkemesinin yaptığı keşif ve bilirkişi heyet…