Enerjide büyük avantaj: Dışa bağımlılık azalıyor

Enerjide büyük avantaj: Dışa bağımlılık azalıyor

Türkiye’nin enerji talebi, büyüyen ekonomisine paralel olarak gelişim gösteriyor. 2000- 2020 yılları arasında yıllık elektrik enerjisi talebi dünyada ortalama yüzde 3 artış gösterirken, ülkemizde bu oran yaklaşık…