Türk ürünlerinin tanıtılmasında fenomenler ve dizilerden yararlanılacak

Ticaret Bakanlığı tarafından Uzak Ülkeler Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı hazırlanırken taslak strateji, ilgili sivil toplum kuruluşlarının görüşüne sunuldu. Stratejiyle ihracatın menzilinin uzatılması ve belirlenen 18 uzak ülkeye…